Southern Cruisers Riding Club
české stránky největšího touringového klubu na světě

Online registrace do SCRC Czech Republic

Osobní údaje
Zvolte si vhodnou přezdívku, která bude použita jako registrační jméno v konferenci!

Adresa, kontakt

Pokud nemáte e-mail nebo registrujete člena bez přístupu na internet, musíte uvést svůj e-mail nebo kontaktovat telefonem některého z členů vedení klubu, který provede registraci za vás. Seznam členů vedení klubu je na této adrese
Doplňující údaje
Pozor důležité! Vyberte si z nabídky region pobočky, ve které chcete být zařazen(a). Od té pobočky (chapter) budete dostávat informace o akcích atd. Pozdější změna je komplikovaná a je určená pro případ změny bydliště apod. V případě registrace ze zahraničí vyberte poslední položku 10 (bez územní příslušnosti). Přehled chapterů (otevírá se automaticky při vstupu na homepage) je na tomto odkazu.
Pozor důležité!
Chcete-li přihlásit rodinného příslušníka, přítelkyni apod., vyplňte později formulář znovu pro každou další osobu, kterou přihlašujete. Můžete přihlásit i zájemce bez Internetu v zastoupení ale musíte uvést svůj funkční kontakt.

Před odesláním formuláře si pozorně přečtěte podmínky členství:
Southern Cruisers Riding Club (dále SCRC) podporuje bezpečnou jízdu na motocyklech. Členství je dobrovolné a bezplatné a nevznáší žádné požadavky na stranu SCRC v žádném směru. SCRC není zodpovědný za jakékoliv osobní zranění, poškození nebo ztráta osobního majetku během akcí pořádaných SCRC. Každý člen, který se jakýmkoliv způsobem zúčastní nelegálních aktivit bude okamžitě vyslechnut zástupcem SCRC a může být z klubu okamžitě vyloučen. Vyloučení kromě vyřazení ze seznamu členů a vyloučení ze všech klubových aktivit, může zahrnovat i zákaz používání jakýchkoliv klubových log, nášivek a nápisů.
Vedení SCRC si vylučuje právo přijímat nebo vylučovat členy v kterémkoliv okamžiku, bez předběžného upozornění. Dále si vylučuje právo zavádět v případě potřeby nová pravidla činnosti klubu.
Klubové symboly a loga jsou autorským vlastnictvím Southern Cruisers Riding Clubu a nesmí být používány jakýmkoliv způsobem bez písemného svolení majitele ochranných známek SCRC.

Souhlasím s podmínkami členství SCRC:
Odeslání